شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

طراحی اسکلت فلزی و ساخت سوله آشیانه

دولتی | اتمام

طراحی سازه اسکلت فلزی و احداث سوله آشیانه هواپیما فرودگاه بین‌المللی پیام

اجرای ساختمان‌های اسکلت بتنی

دولتی | اتمام

تکمیل اسکلت بتنی و ادامه عملیات اجرایی ساختمان فرهنگی آموزشی آستان مقدس امامزاده طاهر

اجرای ساختمان اداری آموزشی با اسکلت بتنی

دولتی | اتمام

گودبرداری، تحکیم دیواره‌های گود به روش نیلینگ و احداث اسکلت بتنی مجتمع فرهنگي آموزشي آستان مقدس امام زاده طاهر(ع) به متراژ 2973 متر مربع در سه طبقه

ساخت سوله کارخانه

دولتی | اتمام

ساخت 4 دستگاه سوله به مساحت 6240 متر مربع یه همراه ساختمان‌های نگهبانی و محوطه‌سازی در منطقه ویژه اقتصادی پیام