شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

نیروی انسانی

با ارزش‌ترین دارایی شرکت آگرین‌پی نیروی انسانی، تجارب فردی و جمعی آنها و فرهنگ همکاری، همدلی و حرکت رو به جلویی است که در بین همه آنها وجود دارد. یکی از ارزش‌هایی که شرکت آگرین‌پی همواره به آن پایبند بوده و هست، توجه به دغدغه‌های مالی و فراهم کردن بستر رشد و پیشرفت آنهاست.

ساختار سازمانی و نیروی انسانی شرکت آگرین‌پی از دو قسمت دفتر مرکزی و پروژه تشکیل شده است که ساختار سازمانی پروژه‌ها بسته به حجم و شرایط پروژه متغیر است.  

شرکت آگرین‌پی از یک هیات مدیره چهارنفره تشکیل شده است که مجموعاً دارای بیش از 90 سال تجربه مفید در حوزه اجرا و مدیریت پروژه‌های عمرانی هستند.

 

گالری تصاویر