شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

طراحی و تهیه نقشه‌های سازه

خصوصی | در حال اجرا

طراحی و تهیه نقشه‌های سازه ساختمان اداری، سوله‌های تولید و انبار کارخانه شرکت سروستان پاک ایرانیان

طراحی و تهیه نقشه‌های سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی

خصوصی | در حال اجرا

طراحی و تهیه نقشه‌های سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اداری و آزمایشگاه شرکت بهاور شیمی

ساخت سوله‌های مجتمع کارگاهی شهرک صنعتی نظرآباد

دولتی | در حال اجرا

احداث 35 دستگاه سوله کارگاهی در شهرک صنعتی نظرآباد به مساحت 35 هزار مترمربع