شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

اجرای قبور، مقبره و محوطه‌سازی

دولتی | اتمام

فاز 2 پروژه احداث گذر بهشت شامل احداث قبور، مقبره، محوطه سازی، آبنما و ...

طراحی و اجرای پوشش بازشو سقف

دولتی | اتمام

طراحی و اجرای پروژه محوطه‌سازی ورودی و پوشش بازشو مجتمع فرهنگی، قرآنی امامزاده طاهر

احداث قبور، مقبره و محوطه‌سازی

دولتی | اتمام

احداث گذر بهشت شامل احداث قبور، مقبره، محوطه‌سازی، آبنما و ...

طراحی و اجرای سازه ترکیبی بتنی- فلزی

دولتی | اتمام

طراحی و اجرای اسکلت کامپوزیت فلزی- بتنی و سفت‌کاری شبستان الحاقی آستان مقدس امامزاده حسن کرج (دستمزدی)