شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

طراحی و تهیه نقشه‌های سازه

خصوصی | در حال اجرا

طراحی و تهیه نقشه‌های سازه ساختمان اداری، سوله‌های تولید و انبار کارخانه شرکت سروستان پاک ایرانیان

اجرای فاز اول پروژه کارخانه شرکت آذین خودرو

خصوصی | اتمام

احداث دیوار محوطه زمین کارخانه آذین خودرو در شهرک صنعتی امید البرز

طراحی و تهیه نقشه‌های سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی

خصوصی | در حال اجرا

طراحی و تهیه نقشه‌های سازه، معماری، تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان اداری و آزمایشگاه شرکت بهاور شیمی

سوله‌های کارخانه تولید دارو

خصوصی | اتمام

تامین، ساخت و نصب سوله‌های کارخانه تولید دارو شرکت دارویی افق دارو