شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

طراحی و تهیه نقشه‌های سازه ساختمان اداری، سوله‌های تولید و انبار کارخانه شرکت سروستان پاک ایرانیان

پروژه "طراحی و تهیه نقشه‌های سازه ساختمان اداری، سوله‌های تولید و انبار کارخانه شرکت سروستان پاک ایرانیان" در قالب قرارداد خدمات طراحی و مشاوره به شرکت آگرین‌پی واگذار شده است.

در حال حاضر پروژه در مرحله طراحی سازه و تاسیسات برقی و مکانیکی است. 

 شرح خدمات طراحی شرکت آگرین‌پی در این پروژه به شرح ذیل می باشد:

1- اجرای عملیات نقشه برداری

2- انجام آزمایش ژئوتکنیک و ارائه گزارش مطالعات ژئوتکنیک

3- تهیه پلان اولیه جانمایی

4- تهیه نقشه‌های سازه سوله‌ها و ساختمان‌های اداری به متراژ 8000 مترمربع