شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

طراحی و اجرای اسکلت کامپوزیت فلزی- بتنی و سفت‌کاری شبستان الحاقی آستان مقدس امامزاده حسن کرج (دستمزدی)

طراحی سازه شبستان الحاقی به صحن امامزاده حسن (ع) توسط شرکت آگرین‌پی و به دلیل محدودیت‌های موجود و لزوم استفاده بهینه از فضای محدود بصورت ترکیبی بتنی- فلزی همراه با حفاری شمع زیر هریک از ستونها طراحی و انجام شد. ستونها بصورت بتنی و سازه سقف بصورت ترکیبی فلزی-بتنی طراحی و اجرا گردید. 

از چالش‌های اجرایی این پروژه فضای کاری بسیار محدود و پر تردد بود که عملیات بتن‌ریزی و نصب مقاطع فلزی را با مشکلات و خطرات بسیاری همراه می‌نمود.