شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

طراحی مسیر و انجام حفاری و کابل کشی فیبر نوری راه اهن جهت اتصال ساختمان میدان راه آهن به ساختمان بلوار آفریقا

دستگاه نظارت: اداره کل ارتباطات و علائم الکتریکی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

از چالش‌های این پروژه اجرای کابل‌کشی در محیط‌های پرتردد و ترافیک شهری و لزوم کار بصورت دو شیفت بود.