شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

اجرای ساختمان اداری با اسکلت بتنی در شهرک صنعتی امید البرز

پروژه "ساختمان اداری شهرک صنعتی امید البرز" به روش تحویل پروژه سه عاملی یعنی طراحی- مناقصه- ساخت، که شرکت آگرین‌پی اجرای کامل پروژه را برعهده دارد، در قالب قرارداد پرداخت به روش سرجمع، تکمیل به کارفرما تحویل شده است.