شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

احداث گذر بهشت شامل احداث قبور، مقبره، محوطه‌سازی، آبنما و ...

پروژه "احداث گذر بهشت شامل احداث قبور، مقبره، محوطه‌سازی، آبنما و ..." به روش تحویل پروژه سه عاملی یعنی طراحی- مناقصه- ساخت، که شرکت آگرین‌پی فاز اجرای کامل پروژه را برعهده داشت، در قالب قرارداد پرداخت به روش فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه انجام و به کارفرما تحویل داده شد.

از چالشهای اصلی پروژه مدت 7 ماهه پروژه بود که با مدیریت و کنترل موثر زمانبندی پروژه، قرارداد بموقع تحویل موقت شد. شرکت آگرین‌پی بابت تحویل بموقع و اجرای پروژه با کیفیت مطلوب، موفق به دریافت رضایتنامه از کارفرمای محترم پروژه گردید. 

از اهم فعالیت‌های انجام شده در قالب این قرارداد می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- انجام عملیات خاکبرداری 

- بلوک چینی جهت احداث قبور

- ساخت و نصب اسکلت فلزی 75 باب مقبره‌

- سفت‌کاری مقبره‌ها با آجر فشاری

 

مجموع قبور ساخته شده: 1050 عدد

مجموع مقبره‌ها: 75 باب