شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

فاز 2 پروژه احداث گذر بهشت شامل احداث قبور، مقبره، محوطه سازی، آبنما و ...

پروژه "فاز 2 پروژه احداث گذر بهشت شامل احداث قبور، محوطه‌سازی، آبنما و ..." به روش تحویل پروژه سه عاملی یعنی طراحی- مناقصه- ساخت، که شرکت آگرین‌پی فاز اجرای کامل پروژه را برعهده داشت، در قالب قرارداد پرداخت به روش فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه انجام و به 

شرکت آگرین‌پی بابت تحویل بموقع و اجرای پروژه با کیفیت مطلوب، موفق به دریافت رضایتنامه از کارفرمای محترم پروژه گردید. 

از اهم فعالیت‌های انجام شده در قالب این قرارداد می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- آجرکاری سنتی 75 باب مقبره

- کاشی کاری سنتی 75 باب مقبره

- سنگ کاری کف 75 باب مقبره