شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

اجرای سازه‌های بتنی جهت نصب تجهیزات پالایشگاهی و اجرای مخازن بتنی ذخیره مایع در فازهای 22،23،24 منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه) بصورت دستمزدی

پروژه "اجرای سازه‌های بتنی جهت نصب تجهیزات پالایشگاهی و اجرای مخازن بتنی ذخیره مایع در فازهای 22،23،24 منطقه ویژه پارس جنوبی (عسلویه) بصورت دستمزدی" به روش تحویل پروژه سه عاملی  یعنی طراحی- مناقصه- ساخت، که شرکت آگرین‌پی قسمتی از فاز ساخت آن را برعهده داشت انجام و به کارفرما تحویل داده شد. 

در این پروژه اجرای فونداسیون بتنی جهت نصب پایپ رکها، تجهیزات پالایشگاهی و مخازن سامپ دارم پیت ناحیه 2 فازهای 22،23،24 منطقه ویژه پارس جنوبی بصورت دستمزدی بر عهده شرکت آگرین‌پی بود

از چالش های این پروژه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- شرایط آب و هوایی سخت

- فعالیت همزمان با چندین پیمانکار همراه با تداخلات کاری مختلف 

- فشار زیاد کارفرمای اصلی جهت سرعت بخشی به عملیات اجرای سازه‌های بتنی به دلیل عقب ماندگی پیمانکار اصلی شرکت دریاساحل

- ضعف کارفرما در تامین بموقع بتن آماده

 در پایان پروژه، شرکت آگرین‌پی بابت عملکرد مثبت و سرعت بخشی به عملیات اجرای سازه های بتنی از کارفرمای پروژه موفق به دریافت تقدیرنامه شد.