شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

گودبرداری، تحکیم دیواره‌های گود به روش نیلینگ و احداث اسکلت بتنی مجتمع فرهنگي آموزشي آستان مقدس امام زاده طاهر(ع) به متراژ 2973 متر مربع در سه طبقه

پروژه "گودبرداری، تحکیم دیواره‌های گود به روش نیلینگ و احداث اسکلت بتنی مجتمع فرهنگي آموزشي آستان مقدس امام زاده طاهر(ع) به متراژ 2973 متر مربع در سه طبقه" به روش تحویل پروژه سه عاملی یعنی طراحی- مناقصه- ساخت، که شرکت آگرین‌پی قسمت طراحی و اجرای سازه نگهبان و اجرای اسکلت بتنی ساختمان با سقف یوبوت را برعهده داشت، انجام و به کارفرما تحویل داده شد.

با توجه به لزوم طراحی و اجرای سازه نگهبان پیش از گودبرداری و اجرای اسکلت بتنی، ماده زمان 6 ماهه قرارداد یکی از چالش‌های اصلی پروژه بود. که با مدیریت زمانبندی موثر پروژه توسط شرکت آگرین‌پی پروژه با کیفیت مطلوب و در موعد مقرر تحویل کارفرما گردید.

تعداد سقف: 3

نوع سقف: دال مجوف یوبوت

مساحت هر سقف: 1000 مترمربع

بزرگترین دهانه بین ستونها: 15 متر