شرکت آگرین‌پی | Agrinpay

تکمیل اسکلت بتنی و ادامه عملیات اجرایی ساختمان فرهنگی آموزشی آستان مقدس امامزاده طاهر

پروژه تکمیل اسکلت بتنی و اجرای عملیات تکمیلی ساختمان فرهنگی آموزشی آستان مقدس امام زاده طاهر (ع) به روش تحویل پروژه سه عاملی یعنی طراحی- مناقصه- ساخت، که شرکت آگرین‌پی مسئولیت تکمیل عملیات اجرایی را برعهده داشت، در قالب قرارداد سرجمع انجام و به کارفرما تحویل داده شد.

از جمله فعالیت‌های اجرایی موضوع پروژه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- تکمیل عملیات ساخت اسکلت بتنی و اجرای سقف دال مجوف یوبوت سوم و خرپشته؛

- اجرای کلیه عملیات سفت کاری و نازک کاری؛

- اجرای کامل تاسیسات مکانیکی و برقی؛

- اجرای کامل سالن آمفی تئاتر؛

- اجرای کامل محوطه سازی‌ها، آب نماها؛

 

از چالشهای اصلی پروژه می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

- تغییرات متعدد در نقشه‌های اجرایی که منجر به تغییر مقادیر کار، لزوم انجام آیتم‌های کاری با قیمت جدید و در کل افزایش مدت اجرای پروژه گردید.

- لزوم آب‌بندی کلیه سطوح و سقف‌های که روی آن آب نما اجرا می‌گردید.

- آب‌بندی کلیه دیوارهای بتنی پیرامون طبقه منفی یک

 

در این پروژه شرکت آگرین‌پی با بررسی سیستم سرمایش گرمایش اولیه مد نظر کارفرما در قالب مهندسی ارزش، تغییر از سیستم چیلر به سیستم vrf را پیشنهاد نمود که پس از بررسی پیشنهاد ارائه شده توسط مشاور و کارفرمای پروژه و تایید آن، نهایتاً سیستم vrf اجرا گردید. 

 

شرکت آگرین‌پی بابت تحویل پروژه بدون تاخیر غیرمجاز و همکاری در بررسی و اجرای تغییرات مورد نیاز پروژه و اجرای پروژه با کیفیت مطلوب، موفق به دریافت رضایتنامه از کارفرمای محترم پروژه گردید.